Tuotteet » Lattialämmitys » Sulanapitojärjestelmä

Sulanapitojärjestelmä

Sulanapitojärjestelmällä pystytään kustannustehokkaasti pitämään sulana alueet, joissa lumen ja jään aiheuttamien haittojen torjunta ei ole järkevää perinteisin keinoin. Tällaisia alueita ovat esim.:

  • keskusta-alueet, joissa ihmisiä liikkuu paljon ja lumen pois kuljettaminen on kallista ja hankalaa
  • alueet, joissa hiekoitushiekan aiheuttamat haitat varsinkin keväisin ovat huomattavat
  • ajorampit, luiskat, parkki- ja lastausalueet, joissa liukkaus on vaaraksi ja lumensiirto on hankalaa
  • isojen sisäänkäyntien edustat esim. tavaratalot, virastot, koulut ja muut kohteet, joissa ihmisiä liikkuu paljon
  • palloilukentät ja muut urheilu / harrastealueet. Sulanapitojärjestelmällä pystytään kentät pitämään sulana ja kuivana vaikka koko talven tai pidentämään harjoittelukautta molemmista päistä

Sulanapitojärjestelmällä saadaan myös mukavuutta asumiseen: talon kulkuväylät ja autotallien edustat pystytään pitämään puhtaina ja samalla sisälle kantautuvan lian määrä vähenee.

Putki sulanapitokohteissa

On hyvä käyttää sulanapitokohteissaan korkealaatuisia ja tyyppihyväksyttyjä sekä polyeteenistä (PE) valmistettuja putkia, jotka ovat halkaisijaltaan joko 20 tai 25 mm. Putket ovat pitkäikäisiä ja kestävät hyvin niihin sulanapidossa kohdistuvat rasitukset.

Sulanapitojärjestelmän suunnittelu

Lämmönlähteenä sulanapitojärjestelmässä voidaan käyttää kaukolämmön paluuvettä, isojen koneistojen lauhdevettä, maalämpöä tai muuta vastaavaa, koska Sulanapitojärjestelmässä käytetään happidiffuusiosuojattua putkea. Veden lämpötilan ei tarvitse olla kuumaa, noin +40 C riittää. Lämmönvaihtimen kanssa sulanapitojärjestelmä voidaan täyttää glykoliseoksella ja liittää rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Mitoitusteho on keskimäärin n. 300 W/m2.

Jakotukki ja lämmönohjaustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti kohteen tarpeet huomioiden. Jakotukki sijoitetaan joko rakennuksen seinälle tai maan alle lämmönsyötön tulosuunnasta riippuen.

Sulanapidon asentaminen

Sulanapitojärjestelmän asennus suoritetaan aina kantavalle alustalle. Alustana voi olla betoni, tiivistetty maa, eristekerros tai asfaltti. Sulanapitoputki kiinnitetään alustaan ja peitetään noin 100mm paksuisella kerroksella tiivistettyä kivituhkaa tai maakosteabetonia. Putket voidaan myös valaa betoniin. Kerroksen vahvuus määräytyy pinnoitteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Tärkeää on, ettei putkeen kohdistu liian suurta pistekuormaa.

Pinnoitteeksi sulanapitojärjestelmän päälle sopii asfaltti, kiveys, laatoitus tai esim. pelikentän nurmikko.