Tuotteet » Lattialämmitys » Kerrostalorakentaminen » Askeläänilevy

Askeläänilevyt

Askeläänivaatimukset

Suomessa viranomaiset ovat asettaneet vaatimukset askeläänitasoluvusta asuinhuoneistojen väliseen äänitasoon. Tämä luku määritetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 Äänieristys ja Meluntorjunta rakennuksessa. Tällä hetkellä luku L'n,w on 53 dB. Tämä asettaa rakennuttajalle omat haasteensa, koska asukasviihtyvyyden kannalta varsinkin matalien äänien aiheuttama terävä askeltöminä ja rakennevärähtely on usein häiritsevää. Askeläänitason parantaminen jälkikäteen on todella työlästä ja kallista, joten sen vuoksi äänitasojen huomioiminen etukäteen on tarpeellista.

Warmia Silent-asennuslevy

Warmia on tuonut markkinoille uuden Warmia Silent-asennuslevyn, joka on ratkaisu Suomen viranomaisten asettamille vaatimuksille. Silent-levyn rakenne on ainutlaatuinen Suomen markkinoilla ja edustaa näin parhaimmistoa lattialämmityskohteissa, joissa edellytetään askeläänivaatimuksia. Silent-levy on todella helppo asentaa ja yhdessä Knauf FE 80 kipsimassan kanssa nopeuttaa entisestään rakentamista ja luo asumisviihtyvyyttä.

Warmia Silent levy koostuu kolmesta kerroksesta:

1. Päällimmäinen kerros: PE-muovi, jonka avulla levyt asennetaan toisiinsa, PE-muovin asennusnystyn yläpinnassa oleva kynsi lukitsee lattialämmitysputken tukevasti paikoilleen ja kerros estää myös EPS-solukon irtoamisen kun sen päällä kävellään.

2. Välikerros: Tiiviisti paisutettu EPS-solukko joka on kuormitusta kestävä. Välikerroksen solukko täyttää myös levyn pinnassa olevat asennusnystys

3. Alin kerros: Erittäin elastinen erikseen paisutettu EPS-solukko, joka vaimentaa erittäin tehokkaasti askelääniä ja näin ollen vaimentaa myös suurimman osan koko rakenteen askeläänisuodatusominaisuudesta

Askeläänimittaus

Warmia Oy on testauttanut ulkopuolisella puolueettomalla taholla Warmia-Silent levyn askelääniominaisuudet. Promethor Oy:n tekemässä testissä todettiin, että Silent levyn askelääniominaisuuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Levyn dynaaminen jäykkyys on täysin rinnastettavissa siihen, kuinka hyvin se suodattaa askelääniä ja Silent levyssä se on 12 MN/m3. Kun verrataan 3 cm paksuun askeläänivillaan jota on pidetty parhaiten ääntä suodattavana materiaalina ja jossa vastaava luku on 10 MN/m3, niin voidaan todeta että levy on todella huipputuote askelääniominaisuuksien puolesta unohtamatta monia muita hyviä ominaisuuksia joita levyssä on, kuten valmis pumppausalusta, kiinnitysalusta lattialämmityspukille joka mahdollistaa spiraaliasennuksen, helppo asennettavuus jne.

Käytettäessä tyypillistä kantavaa betonivälipohjaa, jonka paksuus on 240 mm, saavutetaan mitatulla kelluvalla rakenteella noin 2-3 dB suurempia tuloksia, jotka nekin täyttävät Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 määräysarvon 53 dB. Näin rakentaja saavuttaa kustannussäästöjä, kun ei tarvitse tehdä paksuja välipohjaratkaisuja askeläänien takia.

Katso/Lataa Promethor Oy tekemä raportti tästä askelääniraportti (200.4 Kt)