Tuotteet » Lattialämmitys » Kerrostalorakentaminen

Kerrostalot

Asumisen vaatimustason kasvaessa lattialämmitys yleistyy myös kerrostalorakentamisessa - myös siellä on huomattu lattialämmityksen tuomat edut. Asumismukavuuden paranemisen lisäksi lattialämmityksellä saavutetaan kustannussäästöjä tarkemmalla lämmön kohdentamisella sekä parannetaan kosteuden hallintaa märkätiloissa. Lisäksi kerrostaloissakin yleistyneet suuret ikkunapinnat pystytään toteuttamaan ilman patterien mukanaan tuomia ongelmia.

Haasteet

Hyvin toimivan lattialämmitysjärjestelmän toteuttamisessa kerrostaloihin on haasteita. Ylimmän kerroksen lämmöntarve verrattuna välikerrosten asuntoihin on suuri, usein yli kaksinkertainen. Lisäksi lämmitysverkoston käyttöpaineen ja kokonaisvirtaaman vaihtelut on otettava huomioon. Asukkaiden erilaisen lämpöaistimuksen vuoksi lämmitysjärjestelmältä vaaditaan joustavuutta.

Kerrostalorakentamisessa vaadittu askeläänten eristys (53dB) vaatii tietyn lattiarakenteen. Lattialämmityksen ja lattiarakenteen yhteensopivuus on varmistettava. Myös lattioiden pintamateriaalien vaihtelevuus eri asunnoissa
asettaa omat vaatimuksensa.

Ratkaisut

Enerlinen toteuttama huoneistokohtainen suunnittelu ja tarkoitukseen soveltuvat komponentit mahdollistavat asuntokohtaisen lämmönsäädön.

Lattialämmitysjärjestelmän peruslähtökohtia Enerlinellä on huonekohtainen lämpöhäviölaskelma. Mitoitus ja putkitus perustuvat todellisiin lämpöhäviöihin. Kerrostaloihin soveltuvat komponentit takaavat äänettömän ja halutun virtaaman.

Lattialämmitysputket asennetaan erilliseen pintavaluun. Pintalaatan ja kantavan rakenteen väliin tulee asentaa lämpöeriste, joka samalla täyttää askeläänten eristykselle vaadittavan tason. Tasalämpöinen, vesikiertoinen lattialämmitys sopii kaikkien pintamateriaalien kanssa.

Eri pintamateriaalien lämmönläpäisykyky huomioidaan jo lattialämmityksen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi asukas pystyy säätämään lämpötilaa huonekohtaisesti seinälle asennettavan termostaatin avulla. Warmian käyttämät mikroprosessoriohjatut termostaatit toimivat 0,1oC:n tarkkuudella.

 Lattialämmitysasennuksen suorittavat kerrostaloihin erikoistuneet asentajat. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehdään tasapainotussäätö, virtaamien todentaminen sekä käytön opastus. Enerline myöntää 10 vuoden toimintatakuun myös kerrostalojen lattialämmitysjärjestelmiin.